Privacy

FORTIOR hecht er aan de gegevens van klanten en docenten vertrouwelijk te behandelen en te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Daar neemt ze alle maatregelen voor die redelijkerwijs van haar verwacht mogen worden.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

FORTIOR kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u zich via een webformulier inschrijft voor een Q&Autisme-sessie bij FORTIOR en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan FORTIOR verstrekt.

FORTIOR  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres

De gegevens worden bewaard in een CRM-systeem en/of database.

Waarom FORTIOR gegevens nodig heeft

FORTIOR verwerkt uw gegevens om:

  • Een factuur te kunnen opmaken en versturen
  • U informatie te kunnen sturen over de Q&Autisme-sessie waarvoor u zich heeft ingeschreven
  • U een inlog te kunnen mailen
  • Aan u een link te sturen naar de opname van een Q&Autisme-sessie
  • Contact met u op te kunnen nemen bij vragen of een calamiteit
  • Om u via nieuwsbrieven op de hoogte te houden van nieuwe Q&Autisme-sessies

 

Hoe lang FORTIOR gegevens bewaart

FORTIOR V.O.F.  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens die u heeft verstrekt bij de inschrijving voor een scholing worden niet langer dan 7 jaar bewaard. Dit is de uiterste bewaartermijn voor de belastingdienst.

 

Delen met anderen

FORTIOR verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. FORTIOR kan derden inschakelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Met deze derden is een verwerkingsovereenkomst gesloten.

 

Google Analytics

FORTIOR maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

FORTIOR V.O.F. heeft Google geen toestemming gegeven om via FORTIOR verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Inschrijvingen@fortior.info FORTIOR V.O.F.  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

FORTIOR V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FORTIOR V.O.F.  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De interne procedures en werkafspraken zijn gericht op maximale bescherming van de privacy. Bovendien gebruikt FORTIOR alleen verwerkings- en opslag media van externe dienstverleners, die optimale beveiliging toezeggen. Voor de feitelijke gang van zaken bij die dienstverleners kan FORTIOR echter geen verantwoordelijkheid dragen.

 

Contact met FORTIOR

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FORTIOR V.O.F. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FORTIOR V.O.F. op via

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de Q&Autisme

Aanmelden nieuwsbrief