Algemene Voorwaarden

De Q&Autisme-sessies worden aangeboden door FORTIOR gevestigd aan het Buurkerkhof 9, 3511 KC Utrecht handelend onder KVK nummer 56818998.


Definities

Q&Autisme-sessie of Q&A(-sessie): Online bijeenkomst onder leiding van een deskundige. Deze deskundige bespreekt een specifiek thema gerelateerd aan ASS.

Inschrijven: een persoon geeft zich door het invullen van een online inschrijfformulier op voor de Q&Autisme-sessie. Vervolgens wordt de persoon op de deelnemerslijst geplaatst.

Deelnemer: Persoon die meedoet aan de Q&Autisme-sessie op het moment dat de sessie wordt gehouden of achteraf door het bekijken van de opname

1. Doelgroep

Voor de Q&Autisme-sessie mogen alleen volwassenen en jongeren met de diagnose ASS of een vermoeden van ASS zich inschrijven. Inschrijvingen van mensen – waarvoor deze Q&Autisme-sessies niet zijn bedoeld – zullen worden geannuleerd.

2. Inschrijven voor de Q&Autisme-sessie

Inschrijven voor een Q&Autisme-sessie kan alleen via de website www.QandAutisme.nl middels het invullen van het inschrijfformulier dat bij iedere Q&Autisme-sessie staat vermeld.

3. Betaling

Nadat het inschrijfformulier is ingevuld, komt u op een pagina met een betaallink. Het inschrijfgeld dient direct te worden voldaan. Als het inschrijfgeld is voldaan, ontvangt u hiervan een bevestiging.

4. Prijzen

De genoemde prijzen op de website www.QandAutisme.nl zijn vanwege de kleine ondernemersregeling vrijgesteld van BTW.

5. Wettelijke bedenktijd

Nadat u zich heeft aangemeld voor een Q&Autisme-sessie heeft u twee weken wettelijke bedenktijd waarin u uw aanmelding kunt annuleren en uw inschrijfgeld kunt terugkrijgen.

Na deze twee weken wettelijke bedenktijd is uw aanmelding definitief.

6. Annuleren en restitutie

Het annuleren van uw aanmelding na de wettelijke bedenktijd is niet mogelijk. Uw inschrijfgeld zal niet worden teruggestort.

7. Q&Autisme-sessie live bijwonen en achteraf bekijken

Alle vooraf ingeschreven deelnemers zijn vrij een Q&Autisme-sessie live bij te wonen wanneer deze op de vooraf geplande datum plaatsvindt, maar zijn daartoe niet verplicht.

Na afloop van de Q&Autisme-sessie ontvangt iedere vooraf ingeschreven deelnemer een link naar de opname met een wachtwoord. Hiermee kunt u de opname van de sessie nog 7 dagen na afloop van de Q&Autisme-sessie bekijken.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om in overleg afspraken te maken over de termijn waarop de opname kan worden bekeken.

 

 

8. Q&Autisme-sessie achteraf aanschaffen

Na afloop van een live Q&Autisme-sessie kan er in sommige gevallen door FORTIOR voor gekozen worden de opname te koop aan te bieden op haar website voor een bepaalde periode. Na betaling ontvangt u per e-mail een link naar de opname en een bijbehorend wachtwoord. Een aankoop geldt uitsluitend tot de eerstvolgende zaterdag. Op de eerstvolgende zaterdag wordt uw wachtwoord ongeldig verklaard.

9. Minimum en maximum aantal deelnemers

Voor elke Q&Autisme-sessie wordt een minimaal en maximaal aantal deelnemers vastgesteld. Als er onvoldoende aanmeldingen zijn binnengekomen dan wordt de Q&Autisme-sessie geannuleerd. U krijgt dan uw inschrijfgeld binnen 14 dagen teruggestort. Als het maximale aantal deelnemers is overschreden dan wordt de inschrijving gesloten en kunnen geen deelnemers zich meer aanmelden.

10. Online

De Q&Autisme-sessies vinden online plaats via het platform Cisco Webex of Zoom. Om deel te kunnen nemen aan de online bijeenkomsten heeft u een snelle internetverbinding nodig van tenminste 3 mbps (upload en download) en daarnaast een PC of laptop met geluidsboxen onmisbaar. Als deelnemers zelf actief willen deelnemen (wat niet verplicht is) dan is ook een camera en microfoon nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf om te zorgen voor juiste internetverbinding en apparatuur.

11. Aansprakelijkheid

FORTIOR is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van online Q&Autisme-sessies voor het maximale bedrag dat de verzekering dekt.

12. Calamiteiten en overmacht

Er kunnen situaties ontstaan waardoor de Q&Autisme-sessie niet door kan gaan. Hierbij valt te denken aan: ziekte van de deskundige, internetstoringen, storingen bij Zoom of Webex of te weinig aanmeldingen. Als de Q&Autisme-sessie niet door kan gaan, dan zal FORTIOR u zo snel als mogelijk informeren. Het inschrijfgeld zal binnen 14 dagen worden teruggestort.

FORTIOR is slechts aansprakelijk voor gevolgschade als er sprake is van het opzet of grove schuld waardoor een Q&Autisme-sessie niet kon doorgaan. De aansprakelijkheid is maximaal de hoogte van het inschrijfgeld.

13. Computerproblemen en internetstoringen

FORTIOR is niet verantwoordelijk voor internetstoringen en computerproblemen bij de deelnemers aan de Q&Autisme-sessie.

 

 

14. Vertrouwelijkheid

FORTIOR en de deskundige van de Q&Autisme-sessie zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie en vragen die u tijdens de Q&Autisme-sessie deelt. Toch is het belangrijk om geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie te delen in een Q&Autisme-sessie.

 

15. Privacy

FORTIOR gebruikt de persoonsgegevens van klanten alleen voor de verwerking van de inschrijving en de communicatie rond de organisatie van de Q&Autisme-sessies. Gegevens van klanten worden nooit beschikbaar gesteld aan derden (partijen buiten FORTIOR). Zie ook de privacy verklaring van FORTIOR

 

17. Intellectueel eigendom en auteursrecht

De rechten op de huisstijl, logo, teksten, PowerPoint presentaties en overige documentatie van FORTIOR berusten bij FORTIOR, voor zover die rechten niet ook aan derden toekomen.

Opnamen, PowerPoint presentaties, hand-outs en overige documentatie ten behoeve van Q&Autisme-sessies mogen niet zonder (schriftelijke) toestemming worden vermenigvuldigd en/of verspreid.

Alle content van FORTIOR en Q&Autisme is door copyright beschermd. Het kopiëren, aanpassen, delen of doorzenden van enige content is niet toegestaan.

 

16. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de Q&Autisme

Aanmelden nieuwsbrief